مرور برچسب

اشغالگران آمریکایی

الزامات حرکت عراق به سمت ثبات سیاسی

مبلغ/ تشدید بی‌ثباتی سیاسی در عراق فرصت مناسبی را در اختیار اشغالگران آمریکایی قرار می‌دهد تا با سوء استفاده از خلاء موجود، مسئله خروج نیروهایشان از عراق را به حاشیه ببرند.