مرور برچسب

اسلام دموکراتیک

معرفی کتاب «اسلام دموکراتیک متمدن»

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، کتاب «اسلام دموکراتیک متمدن؛ همکاران ، منابع و راهبردها» گزارش سیاستی ای است که در سال 2005 توسط چیریل بینارد از پژوهشگران اندیشکدۀ رند منتشر شد. بینارد اتریشی از…