مرور برچسب

اسلام در چین

چین امروز؛ راستگرایی سیاسی و دینی

مبلغ/ در خصوص راستگرایی «دینی» چین باید گفت که به نظر می‌رسد چینِ امروز به‌رغم تعهد کمونیستی‌اش، تقویت و گسترش آیین بودایی را در دستور کار قرار داده و در مسیر بیداری مذهبی قرار گرفته است. توجه رژیم به…