مرور برچسب

اسلام‌گرایی در غرب

فعالیت مراکز اسلامی، بخشی از اسلام‌هراسی در غرب را به اسلام‌گرایی تبدیل کرده است

مبلغ/ رئیس مرکز اسلامی انگلیس با اشاره به اینکه سایه شوم اسلام هراسی روابط بین مسلمانان و جوامع غربی را تحت تاثیر قرار داده، تصریح کرد که به لطف فعالیت‌های مراکز اسلامی در معرفی زیبایی‌های اسلام بخشی…