مرور برچسب

استرس در زنان

تاثیر استرس در زنان بیشتر است یا مردان؟

مبلغ/ استرس، پاسخ بدن به رویدادهایی است که در زندگی روزمره رخ می دهد و آثاری منفی بر جسم و روح افراد بر جای می‌گذارد اما به باور روانشناسان، زنان بیش از مردان از پیامدهای منفی جسمی و روانی استرس رنج…