مرور برچسب

استاد بدبینی

نسخۀ صوتی: رسیدن به خوشبختی به‌سبک استاد بدبینی

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، پس از آنکه پدر آرتور شوپنهاور خودکشی کرد، مادرش تصمیم به مهاجرت گرفت. چندی بعد که آرتور تصمیم گرفت هامبورگ را ترک کند، مادرش موافقت کرد، اما شرطی گذاشت: اینکه فکرِ…