مرور برچسب

ازدواج سفید

سایه بهمن تربیت جنسی بر جاده جامعه

به گزارش «مبلغ» به نقل از روزنامه رسالت، معروف است که اگر برنامه یک ساله دارید، گندم بکارید؛ اگر برنامه‌ی۱۰ ساله دارید، درخت بکارید و اگر برنامه‌ی صد ساله دارید انسان بسازید. امام خمینی که خود نمونه روشنی از یک انسان متکامل و تربیت یافته در…

همباشی یا ازدواج سفید همان زنا است

مبلغ/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: هم‌باشی برگرفته از سبک زندگی غربی است و به هیچ عنوان، نکاح حتی نکاح معاطات محسوب نمی‌شود.

نظر جوانان درباره «ازدواج سفید»

به گزارش «مبلغ» به نقل از فارس، مستند گزارشی خبرگزاری فارس پیرامون ازدواج سفید یا همباشی و نظر جوانان و کارشناسان خانواده، حقوقی و مذهبی را پیرامون آن ببینید. مشروح گفت‌وگو‌ها نیز منتشر خواهد شد.