مرور برچسب

ازدواج اشتباه

تحت چه شرایطی ازدواج اشتباه است؟

مبلغ/ یک روانشناس با تاکید بر لزوم داشتن هدف مشخص برای ازدواج، درباره ازدواج‌های غلط، گفت: افراد بدون میل و خواسته خود و تحت فشارهای فردی، خانوادگی و فشارهایی از سوی جامعه نباید ازدواج کنند.