مرور برچسب

احسن‌الحال

نقشه راه خانواده‌ در مسیر رسیدن به احسن‌الحال

مبلغ/ مریم ادیب معتقد است که اگر بخواهیم که زندگی‌مان سرشار از تحول باشد و احوالمان به سمت «أَحْسَنِ الْحَالِ» پیش رود، باید با جدی گرفتن فرصت عمر و پرهیز از هدر دادن وقت به شکل‌های مختلف به سمت یادگیری و فهم قرآن حرکت کنیم و از خداوند…