مرور برچسب

احساسات و انرژی

راهکارهای مقابله با احساسات منفی

مبلغ/ برای همه ما گاه پیش آمده که تمایل به جنگیدن و پرخاش کردن داشته یا حالت پرتنش در جسم و روح خود احساس کرده ایم، اما علتش را نمی دانستیم. همه اینها علائم پنهانی احساساتی است که در وجودمان نهفته شده…