مرور برچسب

احساسات مثبت

خنده رویان واقعا غمگین تر هستند!؟

مبلغ/ روانشناس بالینی متذکر شد: خنده گاهی اوقات می تواند واقعی برای شادی و برون ریزی احساسات مثبت باشد و گاهی اوقات می تواند نقابی باشد به صورت افراد و هستند بیماران افسرده ای که دیگران چون خنده این…