مرور برچسب

اتاق مجزا

اتاق جداگانه برای هر فرزند لازم است؟

به گزارش «مبلغ»، ایسنا نوشت: یک روانشناس با اشاره به تمایل برخی نوجوانان برای داشتن اتاق مجزا از اتاق سایر خواهر و برادرهای خود، گفت: مطالعات نشان می‌دهد فرزندانی که در اتاق مشترک با یکدیگر بزرگ…