مرور برچسب

آیت الله سیدرضی شیرازى

آیت الله آقا سیّد رضی شیرازی؛ انسان قرآنی، حکیم الهی

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، مطالبی که در زیر می‌آید پنج سال پیش نوشته شده است و اینک به مناسبت درگذشت آیت الله آقا سیّد رضی شیرازی تقدیم شاگردان، دوستداران و پیروان ایشان می‌شود؛ باشد که اندکی از دین بسیار بزرگی که آن مرحوم بر…

آیت الله سیدرضی شیرازى حاصل شجره پاکی است که در رأس آن مرحوم سید حسن شیرازى قرار دارد

مبلغ/ آیت االله العظمى سید جعفر ســـبحانى در مراسم بزرگداشت آیت الله سیدرضی شیرازى با اشـــاره به آیه ۱۱ سوره مجادله گفت: خداونـــد در این آیه، ملاک تکریم و عظمت را دو چیز قرار داده، یکى ایمان و دیگرى علم. آیت االله ســـید رضى شیرازى حاصل…