مرور برچسب

آیات الأحکام تدبیری

نقش آیات الأحکام تدبیری در زندگی فردی و اجتماعی

مبلغ/ حجت الاسلام والمسلمین غفوری با بیان اینکه احکام تدبیری عرصه وسیعی از عبادات را فرامیگیرد، گفت: پیش فرض این است که شریعت اسلامی جهت تنظیم زندگی فردی و اجتماعی انسان بر اساس نظریات و اهداف خود…