مرور برچسب

آموزش پس انداز

برای آینده مالی فرزندت چه فکری کردی؟/ از ولخرجی بچه‌ها جلوگیری کنید

مبلغ/ از برخی والدین اگر بپرسی که برای آینده مالی فرزندانشان چه فکری دارند، می گویند حال کو تا آینده، ما در همین امروزمان مانده ایم؟ اما والدین آگاه از همان کودکی بچه ها را با مدیریت مالی، ذخیره پول و پس انداز و مسائل دیگر اقتصادی آشنا می…