مرور برچسب

آموزش مجازی

ببینید | از مَجاز تا واقعیت

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایرنا، یک‌سال است که دانش آموزان مدرسه را ندیده‌اند، صبح زود بیدار نشده‌ و به صورت حضوری امتحان نداده‌اند. همه این‌ها کافی است تا دانش‌آموزان آسایش آموزش مجازی را به آموزش…