مرور برچسب

آموزش دینی

آموزش دینی تنها با مخاطب‌شناسی میسر است

مبلغ/ یک کارشناس کودک و نوجوان گفت: فرآیند سیاست‌گذاری در آموزش دینی کودکان و نوجوانان باید با نیازسنجی‌های بدون سانسور، واقع‌بینی و در نظر گرفتن شرایط جامعه جهانی همراه شود.