مرور برچسب

آموزش حفظ قرآن

افزایش حافظان قرآن در ترکیه

مبلغ/ رئیس سازمان دیانت ترکیه از دریافت حدود ۲۰۰ هزار اجازه حفظ قرآن و همچنین شرکت ۸۰ هزار نفر در دوره‌های آموزشی برای حفظ قرآن در این کشور خبر داده است.