مرور برچسب

آفریقای جنوبی

ظهور گروه ضد اسلامی مرتبط با اسرائیل در آفریقای جنوبی

مبلغ/ اسلام‌هراسی به عنوان پدیده‌ای جهانی در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای تهدیدآمیز و به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های اسرائیل تبدیل شده است، این پدیده به آفریقای جنوبی نیز رسوخ کرده و اخیراً گروهی پدیدار شده است که…