مرور برچسب

آشتی و صلح

ریشه‌های خشونت علیه زنان در ایران؛ از قوانین ناکارآمد تا غفلت‌های دینی

مبلغ/ در کشور ما آمار دقیق و به روزی در مورد میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد اما ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های دینی در کنار تجربیات خوب جهانی، به کارگیری روش‌های پیشگیری از خشونت علیه زنان در سطوح فردی و اجتماعی، یافتن علل…