مرور برچسب

آسیب‌های روانی

نقش والدین در کاهش تأثیرات کرونا

مبلغ/ از ابتلا و عوارض ناشی از ویروس کرونا که بگذریم، ایجاد آسیب‌های روانی و زیر و رو شدن روال طبیعی زندگی انسان‌ها از جمله مشکلاتی است که کرونا برای انسان عصر حاضر به ارمغان آورده است.