مرور برچسب

آدم با هوش

چطور بفهمیم آدم با هوشی هستیم؟

مبلغ/ استاد روانشناسی تربیتی با بیان اینکه حدود 40 نوع هوش داریم، گفت:هوش تا زمانی که انسان در قید حیات است رشد می‌کند؛ توقف ندارد و همواره در حال رشد است؛ البته این رشد باید با تمرین و ممارست باشد.