مرور رده

یادداشت

به جای آیت‌الله

یادداشت رضا امیرخانی، نویسنده درباره مستند زندگی آیت الله سیدرضی شیرازی