تغییر انسان‌ها از خامی به پختگی

کتاب «رو به باد می‌رفتم» شامل گزیده داستان‌های «سیدمحمد سادات اخوی» به انتخاب زهرا ابراهیم‌پور چندی است توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

ما به این شادی نیاز داشتیم

یادداشت زیر به قلم دکتر سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره نقش و تاثیر اجتماعی پیروزی ایران در مسابقه فوتبال تیم‌ملی ایران و عراق نگاشته شده است.