خداوندی که بسیط است، چگونه می‌تواند دارای همه‌ی کمالات باشد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از اسلام کوئست، پرسش: خداوندی که بسیط است، چگونه می‌تواند دارای همه‌ی کمالات باشد؟

پاسخ: این موضوع از مسائل مهم فلسفی است؛ درک دقیق و عمیق آن نیاز به ممارست در علوم فلسفی دارد؛ اما آنچه که می‌توان به آن اشاره کرد این است همه‌ی کمالات در بسیط حقیقی که خداوند است به صورت اجمال، یعنی به صورت فشرده وجود دارد؛ شاید بهترین مثال آن‌را بتوان در اعداد یافت؛ مثلا عدد یک با این‌که یک حقیقت است، در عین حال بی‌نهایت حقیقت است؛ یعنی هم یک دوم، دو است و هم یک سوم سه است و یک چهارم چهار و همین‌طور تا بی‌نهایت. بنابراین جمع شدن کمالات بی‌نهایت در بسیط حقیقی[۱] موجب تناقض نخواهد شد.

 

پی نوشت:

[۱]. ر. ک: «بی نهایت بودن وجود خدا»، ۱۹۴۴؛ «دلایل نامحدود بودن خداوند»، ۲۹۴۴.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.