احتیاط فلسفی به بزدلی سیاسی منجر می‌شود

نسخه صوتی: پارادکس هیوم؛ چگونه پرچم‌دار روشنگری طرفدار عقاید افراطی شد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، یقیناً دیوید هیوم جایگاه رفیعی در میان فیلسوفان دارد، اما وقتی سراغ سیاست می‌‌رود، بارها و بارها به دام خطا می‌‌افتد. این غول دورۀ روشنگریْ دمکراسی را به دیدۀ تردید می‌‌نگریست و علی‌‌رغم شهرتش به «کافر اعظم»، از کلیسای رسمی جانب‌‌داری می‌‌کرد. هیوم همچنین نسبت به برابری حقوق زنان خاطرجمع نبود، در نژادپرستی شهرۀ خاص و عام بود و در یک حملۀ نظامی بی‌‌دلیل علیه فرانسه هم حضور داشت. چگونه یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف‌‌های تاریخ این‌‌همه به اشتباه افتاده است؟ جولیان باگینی توضیح می‌دهد.

آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است که پیش از این با عنوانِ «پارادکس هیوم: چگونه پرچم‌دار روشنگری طرفدار عقاید افراطی شد؟» منتشر شده است.

چگونه یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف‌‌های تاریخ این‌‌همه به اشتباه افتاده است؟ یقیناً دیوید هیوم جایگاه رفیعی در جرگۀ فیلسوفان دارد، اما وقتی سراغ سیاست می‌‌رود، بارها و بارها به دام خطا می‌‌افتد. این غول دورۀ روشنگری اسکاتلند در قرن هجدهم دمکراسی را به دیدۀ تردید می‌‌نگریست و -علی‌‌رغم شهرتش به «کافر اعظم»- از کلیسای رسمی جانب‌‌داری می‌‌کرد. او نسبت به برابری حقوق زنان خاطرجمع نبود و در نژادپرستی شهرۀ خاص و عام بود. هیوم در یک حملۀ نظامی بی‌‌دلیل علیه فرانسه شرکت کرد، بدون آنکه موجه‌‌بودن آن را آشکارا به پرسش بکشد.

فایل صوتی نوشتار «پارادکس هیوم: چگونه پرچم‌دار روشنگری طرفدار عقاید افراطی شد؟» را گوش کنید.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.