بشنوید| آیا شخصیت زن به حجاب اوست؟

مبلغ / استاد مهدی مهریزی می گوید که همه ارزش های دینی در یک سطح نیستند و باید در سیاستهای مرتبط با حجاب به این نکته توجه کرد که ارزش حجاب در بین آموزه های دینی در چه سطحی است و باید بدانیم که زن و مرد قبل از جنسیت خود، انسان هستند و خلیفه الله محسوب می شوند.

به گزارش مبلغ دور جدید برخورد با بی حجابی از روز ۲۶ فروردین ماه آغاز شده است. در این میان به نظر می رسد ریشه برخی از این برخوردها عدم آشنایی با دین اسلام و فلسفه وجودی زن و مرد است. استاد مهدی مهریزی در ادامه به این سوال پاسخ داده است که آیا شخصیت زن به حجاب اوست؟

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.