حدّ ترخّص در سفرهای هوایی چگونه مشخص می گردد؟

مبلغ/ حد ترخص مسافتی است که مسافر باید از آنجا به بعد نمازش را شکسته بخواند و می‌تواند روزه خود را افطار کند، این نقطه جایی است که اذان شهر شنیده نشود یا دیوار‌های آن دیده نشود. در همین رابطه آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره «معیار حد ترخص در سفرهای هوایی» پاسخ گفته اند.

به گزارش «مبلغ» – آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره «معیار حد ترخص در سفرهای هوایی» پاسخ گفتند.

این استفتاء در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی به صورت زیر منتشر شده است:

پرسش: حدّ ترخّص در سفرهای هوایی چگونه مشخص می گردد؟

پاسخ: معیار حد ترخص هوایی آن است که اگر فضا ساکت باشد صدای اذان را نشنود و افراد روی زمین دیده نشوند و در سفرهای هوایی حدّ ترخص بسیار زود حاصل می شود، چند دقیقه ای که از محل دور شوند به حدّ ترخص می رسند.‌

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.