نقش تربیتی مثلث فرم دهی در شخصیت کودکان

مبلغ/ ابهری گفت: در مثلث فرم دهی به شخصیت کودکان یعنی خانواده، مدرسه و جامعه هر کدام از این نهادها اگر کوتاهی در انجام رسالت و مسئولیت های خود داشته باشند، نقش کودکان ناقص می شود.

به گزارش «مبلغ»، «مجید ابهری»، متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان درباره نقش خانواده در شکل گیری شخصیت کودکان گفت:خانواده به عنوان اولین مدرسه شکل گیری شخصیت و روحیه کودکان است. الفبای ارتباط فردی و اجتماعی به کودکان آموخته می شود.

مختصص علوم رفتاری افزود: روحیه تشکر، عذرخواهی، قدردانی و روابط اجتماعی در خانواده فرم اصلی  را در کودکان نقش می بندد.

او ادامه داد: پس از شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی کودک در خانواده برای تکمیل این روند او به مدرسه می رود، در دبستان الفبای روابط اجتماعی، گوش دادن به درس، احترام به آموزگار، روابط دوستانه با دیگر هم کلاسی ها به او آموخته می شود.

ابهری تصریح کرد: سلوک رفتاری با دیگران، گذشت و چشم پوشی از خطاهای دوستان نیز در همین نهاد به کودکان منتقل می گردد.

او بیان کرد: احترام به حقوق دیگران، همچنین رعایت حقوق آن ها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در عبور و مرور و یادگیری استفاده از وسایل نقلیه عمومی در جامعه به آن ها آموزش داده می شود.

آسیب شناس اجتماعی گفت: در مثلث فرم دهی به شخصیت کودکان یعنی خانواده، مدرسه و جامعه هر کدام از این نهادها اگر کوتاهی در انجام رسالت و مسئولیت های خود داشته باشند، نقش کودکان ناقص میشود، یعنی تربیت آن ها به طوری انجام می پذیرد که نمی توانند فرد کاملی در جامعه باشند.

ابهری با بیان اینکه کنترل کودک به طور نامحسوس از سوی خانواده، مدرسه و جامعه میتواند او را از سقوط در آسیب های اجتماعی و بزهکاری حفظ کند گفت: جامعه با سالم سازی محیط و کنترل روابط فردی و اجتماعی میتواند از بزهکاری کودک و نوجوان جلوگیری کند.

متخصص علوم رفتاری تصریح کرد: برقراری پُل ارتباطی بین خانواده و مدرسه بهترین مجرا برای تبادل نظریات و رفتارها در مورد کودکان است.

او ادامه داد: اگر مدرسه از رفتار های کودک در خانه بی خبر باشد و اهل خانه از رفتارهای کودک در مدرسه بی خبر بمانند، هرم تربیتی کودک شکل مطلوب را به خود نمی گیرد.

متخصص علوم رفتاری تصریح کرد: جامعه، مدرسه و خانواده در کنار یکدیگر می توانند شخصیت مطلوب را به کودک و نوجوان داده و از آسیب های اجتماعی و تربیتی در حق آن ها جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.