خوردن و آشامیدن برای مسافر در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

مبلغ/ روزه به عنوان يک عبادت فقط امساک از خوردن و آشاميدن نيست، بلکه شرايطي ديگر هم دارد که بيانگر جايگاه خاص روزه در رشد و تکامل شخص مسلمان در مسير بندگي خداوند متعال است. در همین رابطه آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی پیرامون «خوردن و آشامیدن برای مسافر در ماه رمضان» پاسخ گفته اند.

به گزارش «مبلغ»، آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره «خوردن و آشامیدن برای مسافر در ماه رمضان» پاسخ گفته است.

این استفتاء در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی به صورت زیر منتشر شده است:

پرسش: خوردن و آشامیدن برای مسافری که از روزه گرفتن معذور است چه حکمی دارد؟

پاسخ: مكروه است در روز ماه رمضان در خوردن و آشاميدن، خود را كاملًا سير كنند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.