آیا «خواندن قرآن به نیابت از میت توسط دستگاه های الکترونیک» معتبر است؟

مبلغ/ پس از مرگ انسان، بر اطرافیان و دیگر مؤمنان اعمالی واجب است اما انجام برخی اعمال برای اموات مستحب می باشد، که از جمله آنها صدقه دادن، دعا کردن و خواندن قرآن است. آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی در این رابطه پاسخ گفته اند.

به گزارش «مبلغ» – آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره « خواندن قرآن به نیابت از میت توسط دستگاه های الکترونیک» پاسخ گفته است.

این استفتاء در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شبیری زنجانی به صورت زیر منتشر شده است:

پرسش: آیا خواندن فاتحه، ادعیه و قرآن کریم توسط دستگاه های الکترونیک همچون رایانه و موبایل، به نیابت از فرد متوفی و به نیت ثواب رسانی به او، ممکن و جایز است؟

پاسخ: برای نیابت و بهره رساندن به میّت، خواندن خود انسان، معتبر است.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.