مسئله شناسی؛ پیش نیاز تحول در مدارس روستایی

مبلغ/ طبق اصل سی ام قانون اساسی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموزان کل کشور باید از آموزش رایگان و عمومی برخوردار بوده و معلمان حرفه ای و آموزش دیده، امکانات یکسان و متوازن آموزشی و کمک آموزشی در تمام مدارس کشور باید توزیع گردد. با اینحال، شاهد هستیم که دانش آموزان در “مدارس روستایی” با مسائل و مشکلات عدیده ای روبه رو هستند که مانع پیشرفت تحصیلی آنان می شود.

به گزارش «مبلغ» به نقل از فارس، طبق اصل سی ام قانون اساسی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموزان کل کشور ( نه فقط شهر نشینان) باید از آموزش رایگان و عمومی برخوردار بوده و معلمان حرفه ای و آموزش دیده، امکانات یکسان و متوازن آموزشی و کمک آموزشی در تمام مدارس کشور باید توزیع گردد.

براساس آمار حدود سه و نیم میلیون نفر از دانش آموزان کشور در مدارس روستایی مشغول به تحصیل هستند. این دانش آموزان با مسائل و مشکلات عدیده ای در مدارس روبه رو هستند که مانع پیشرفت تحصیلی آن ها می شود. دانش آموزان روستایی در حالی که استعداد بالایی دارند در بسیاری از مواقع با توجه به فراهم نبودن فضا، تجهیزات و فناوری های آموزشی مجبور به ترک تحصیل می شوند.

علاوه بر این در بسیاری از موارد از لحاظ راهبری و مدیریت نیز سازوکار لازم جهت پیشبرد و بهبود وضعیت مدارس روستایی به صورت جدی مشاهده نمی شود و از سوی دیگر منابع مالی لازم نیز در اختیار این مدارس قرار نمی گیرد. معلمان موجود در مدارس روستایی نیز از مشکلات عدیده در حوزه توانمندی و معیشتی برخوردار هستند که موجباب ضعیف شدن بنیه علمی دانش آموزان را فراهم می کند.

باید به این نکته مسئولان توجه داشته باشند که مسائل مدارس روستایی با توجه به بوم روستا در بسیاری از موارد متفاوت تر از مسائل موجود در مدارس شهری است و لذا نمی توان با نسخه یکسان در حوزه اسناد و قوانین برای آن ها راه حل ارائه نمود. کم تر پژوهشی در حوزه احصاء مسائل و مشکلات مدارس روستایی صورت گرفته است تا به صورت نظام مند نسبت به احصاء این مسائل اقدام نموده باشد.

علاوه بر احصای مسائل مدارس روستایی نیاز است تا این مسائل به صورت نظام مند دسته بندی و ارائه شوند تا بتوان برای آن ها راهکارهای عملیاتی ذیل اسنادبالادستی ارائه نمود. در این راستا، پس از بررسی های میدانی و بررسی مسائل و مشکلات مدارس در حدود ۱۳۱ دهستان کشور، ۶۱ مسئله اصلی در حوزه آموزش و پرورش روستایی احصاء شد که این مسائل در ذیل زیرنظام های شش گانه سند تحول دسته بندی شد.

برای اعتبارسنجی مسائل احصاء شده درقالب یک فرم نظرسنجی، مسائل در اختیار صاحب نظران این حوزه قرار می گیرد تا نتایج آن موجبات دستیابی به مسائل اصلی حوزه مدارس روستایی را فراهم کند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.