ببینید| پول ندارم، چطوری ازدواج کنم؟

مبلغ/ اگر برای انتخاب همسر و ازدواج نگران فقر و مسائل مادی هستید مصداق آیه شریفه «إِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ …» شما از خدا مایوس شده اید و این ترس و ناامیدی سرآغاز یک شکست خواهد بود. برای مقابله با این اوامر منفی می توانید این ویدئو را تماشا کنید.

ردنا نوشت: در این ویدئو با قابلیت های زندگی دینی و انسان با ایمان در جهت بهره برداری از مواهب الهی نظیر تسهیل امر ازدواج و انتخاب همسر آشنا می شوید، چرا که اگر کسی از ترس فقر ازدواج نکند مصداق آیه شریفه «إِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ …» به خدا سوءظن پیدا کرده است.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.