شباهت بازگشت مسیح با ظهور امام زمان از نگاه هانری کربن

مبلغ/ به گفته هانری کربن همانطور که امام زمان (عج) طبق روایات هنگام ظهور با انکار برخی از علمای اسلام مواجه میشود مسیح(ع) هم با انکار برخی از علمای مسیحی برخورد خواهد کرد.

به گزارش «مبلغ»- هانری کربن در کتاب اسلام ایرانی می تویسد: بر اساس روایتی امام زمان‌ عج که ظهور می کند هزاران تن از فقیهان و قاریان قرآن و‌ ریاکارانی که رسم تقوا در ظاهرشان آشکار است در مقام انکار او بر می آیند و به او می گویند ای فرزند فاطمه ما را نیازی به تو‌ نیست! برگرد به همان جا که آمده ای!!

نخستین بار که این روایت را خواندم یاد مواجه مفتی اعظم با مسیح ع در رمان برادران کارامازوف به قلم داستایفسکی افتادم.

بر طبق آن رمان، مسیح ع در زمانه تفتیش عقاید که کلیسا به راه انداخته بود و به نام مسیح ع جنایات بسیاری را مرتکب می شد، ظهور کرد و می خواست مانع از وقوع همه آن جنایاتی شود که به نام‌ او انجام می شد.

چگ اعظم در همان شب که زندانی اش می کرد خطاب به او گفت :

همه چیز به دست تو به پاپ اعطا شده است و بنابراین همه چیز همچنان در دست پاپ است و نیازی به ظهور تو نیست. دست کم‌ نباید تا مدتی مداخله کنی…نه تو‌ حق نداری از آن‌ اسرار عالمی که از آن آمده ای برای ما آشکار کنی تو نباید به آنچه از پیش گفته شده، کلمه ای بیفزایی؛ بازگرد!

شباهت روشنی میان استقبال از بازگشت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بازگشت مسیح ع وجود دارد. حتی غیبت امام نیز شبیه غیبت مسیح است.

منبع: هانری کربن/ اسلام ایرانی/ جلد چهارم

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.