حجت الاسلام یوسفی غروی: مرحوم آیت الله خرسان ثابت کردند که سوره عادیات «مدنی» است

مبلغ/ کارشناس و محقق تاریخ اسلام با اشاره به دواثر معروف مرحوم آیت الله سیدمحمدمهدی الخرسان گفت: بخشی از کتاب موسوعه تاریخ اسلامی را با توجه به تحقیقات علمی مرحوم آیت الله خرسان و نظرات ایشان درباره مدنی بودن سوره عادیات تغییر دادم.

شفقنا نوشت: آیت الله یوسفی غروی در مراسم بزرگداشت آیت الله سیدمحمدمهدی موسوی الخرسان که در بنیاد محقق طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: در ایام فاطمیه که پدر مرحوم آیت الله الخرسان مجلسی در منزل داشتند که از مجالس گرم فاطمیه در نجف بود. خطیب مجلس هم مرحوم آیت الله سید جواد شبّر بود. در این جلسه، علما و فضلای نجف اشرف شرکت داشتند. من هم آن زمان طلبه جوانی بودم که بیشتر با مرحوم ابوی در آن مجلس شرکت می کردم و مرحوم ابوی آیت الله الخرسان از طبقه فضلای تلامذه مرحوم آیت الله آسید عبدالهادی شیرازی بود. دوکتاب بزرگ مرحوم شیخ طوسی را ایشان تحقیق کرده است به علاوه «من لایحضره الفقیه» و «استبصار» و «تهذیب» را تحقیق کرده است. تحقیقی که فعلا در حوزه تدریس می شود، تحقیق مرحوم سید حسن خرسان است. سمت تحقیق کتب به دو فرزندش – سیدمحمدرضا و سیدمحمدمهدی خرسان- منتقل شد و عمده آثار مرحوم سید محمدمهدی خرسان در تحقیق کتب و تقدیم مقدمات کتب منتشر شده است.

وی افزود: دو کتاب از میان کل آثار مرحوم آیت الله سیدمحمدمهدی الخرسان بیشتر ظهور و بروز دارد؛ یکی کتاب ۲۵ جلدی « ابن عباس حبر الامة و ترجمان القرآن» و کتاب «المحسن السبط مولود ام سقط» که تنها کتاب وسیع در مورد حضرت محسن (ع) است که در ۵۰۰ صفحه منتشر شده است.

وی گفت: درباره کتاب « ابن عباس حبر الامة و ترجمان القرآن» استکتاب و فراخوان مقالاتی کرده بودند و بنده مقاله ای در این زمینه نوشته بودم. موسوعه تاریخ اسلامی که در حال تالیف ان بودم؛ ۳ جلد اول آن پا به پای نزول قران کریم است. به سوره والعادیات که رسیدم چون مبنای کارم را کتاب تمهید مرحوم آیت الله معرفت قرار داده بودم، با استناد به تحقیقات ایشان اکتفا کرده و ان را «مکی» نوشته بودم تا رسیدم به کتاب مرحوم الخرسان رسیدم و ادله ایشان درباب مدنی بودن سوره را دیدم و قانع شدم لذا این بخش از کتاب را که مربوط به «مکی» بودن سوره والعادیات بود را تغییر دادم و در چاپ بعدی منتشر شد.

وی ادامه داد: در سفری که به نجف اشرف رفتم، خدمت آیت الله خرسان رسیدم، معلوم شد که کسی این مطلب را به ایشان رسانده بود. تبسمی کرد و اظهار خوشایندی کردند.

وی بیان کرد: ایشان در کتاب سه جلدی «علی امام البرره» که شرح منظومه مرحوم آیت الله خویی درمورد امیرالمومنین (ع) بود، آیت الله خویی حدود ۷۰ بیت به صورت مثنوی درباره امام علی (ع) گفته بودند. از جمله نظراتی که آقای خرسان در این کتاب دارد، مربوط به اعزام امام علی (ع) به یمن است که با قرائنی به اینجا رسیده که یک سفر نبوده بلکه در چهار سفر بوده است.

وی افزود: در کتاب «المحسن السبط مولود ام سقط» در ۱۰ صفحه راجع به دفع شک و شبهه و تردید در صحت نسبت کتاب تاریخ الخلفای ابن قطیبه تحقیق کردند، با این توضیح که چون مقداری در اخبار سقیفه به این کتاب استناد می شده، عده ای به صورت عمدی در این مورد تشکیک کردند. مرحوم آیت الله خرسان در انتهای کتاب خود توجه کردند که از صحت نسبت این کتاب به ابن قطیبه دفاع کنند. این کتاب در قم به دست من رسید و آن را به مرحوم آقای پیشوایی نشان دادم و ایشان هم قانع شدند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.