چرا پزشک باید علوم انسانی بخواند؟ / حبیب ابراهیم پور

دکتر حبیب ابرهیم پور جامعه شناس و استاد دانشگاه محقق اردبیلی در یادداشتی نوشت:

نقش و جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در توسعه جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و اغلب این سوال پیش می آید که چرا علوم انسانی؟
با کمی تامل شاید دهها دلیل برای چرایی توجه به علوم انسانی و اجتماعی و جایگاه و اهمیت آن ذکر کرد که روزانه با آن درگیر هستیم و راه چاره بسیاری از مسایل جز راه حل جویی و توسل به نظریه های علوم انسانی و اجتماعی نیست.

▫️با جستجوی اندک در دانشگاههای اروپایی متوجه می شوید که از سال ۱۹۸۰ در دانشکده های پزشکی اروپایی برای دانشجویان پزشکی در کنار دروس تخصصی دروس علوم انسانی پیش بینی شده است.
▫️دلیل نوشته حاضر اشاره به تجربه خودم به عنوان شاهدی بر ادعای فوق است شاید جالب توجه باشد:
پسر بچه شش ساله یکی از اقوام بیش از یکساله از دل درد ناله می کرد و بیش از ده دکتر و بیمارستان برده بودند و افاقه ای نداشت و پزشک اخری برای اندوسکوپی نوشته بود. ماجرا را تعریف کردند اجازه خواستم با یکی از پزشکان اشنا صحبت و مشورت کنم بعد. پزشکی که قبلا تجارب درمانی خوبی ازش سراغ داشتم.

▫️کودک را بردیم پیش پزشک همه ازمایش ها را نشان دادم همه را دید و گفت هیچ مشکلی نداره. جواب مشابهی که همه پزشکای قبلی می دادند ولی همه دنبال کشف مساله با رویکرد پزشکی و لانه کبوتری(تخصص خود) خود بودند.
گفتم پس مشکل چیه؟ گفت برای تسکین دردش دو تا دارو میدم. اما این تمارض است از سوی بچه برای جلب توجه. و استمرار جلب توجه مبتنی بر دل درد با ضمیر ناخوداگاه کودک ارتباط ایجاد کرده و کودک در ۹۰ درصد موارد با شما بازی روانی می کند. راه چاره بی توجهی به دل درد در موقع ابراز و منحرف کردن افکار کودک به موضوع دیگر است. بر اساس توصیه های این پزشک محترم بعد از یک ماه رواندرمانی آماتوری بهبودی کامل حاصل شد.
▫️دوباره دانستم که پزشک باید علوم انسانی و اجتماعی بداند و پزشک کودک خاصه روانشناسی کودک بخواند. عدم درک این موضوع موجب تحمیل هزینه های اقتصادی و روانی متعددی به خانواده بخوانید خانواده ها و جامعه می کند. و چه بسیار انسان هایی که روزانه درگیر تحمل هزینه کم فهمی های ما متخصصان هستند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.