ببینید| سکانسی از فیلم «دره من چه سبز بود» محصول ۱۹۴۱ در مورد تسلط طبقه بورژوازی بر کارگران

به گزارش«مبلغ»- در این سکانس قابل تامل از فیلم «how green was my valley » محصول ۱۹۴۱ به این نکته اشاره می شود که اتحادیه ها در سراسر جهان قرار بود تبدیل به مکانی برای زنده کردن حقوق طبقه کارگر شود اما در نهایت تبدیل به پله ای برای قدرت گرفتن طبقه بورژوازی شد و تنها چیزی که دیده نشد طبقه کارگر بود. این سکانس به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر برای مشاهده شما آماده شده است:

منبع: کافه هنر

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.