«حکمرانی فرهنگی» در جامعه دینی با چه چالش هایی روبرو است؟

به گزارش «مبلغ»، «حکمرانی اسلامی در دنیای امروز» با چالش هایی مواجه است که از زوایای مختلفی قابل بررسی است و حوزه فرهنگ یکی از این زوایا است. در این راستا، کمیسیون فرهنگی شورای اروپا برای «سیاستگذاری فرهنگی» ۲۱ چالش و دو راهی را احصا کرده است و رسیدن به اجماعی برای حل این چالش ها را پایه نظام سیاستگذاری فرهنگی در هر کشوری قلمداد می کند.

واقعیت این است که جوامع اروپایی و غربی، جوامع بسیطی هستند و صرف وجود اجماع و رای گیری چه توسط نخبگان و تصمیم گیران و چه توسط رای عمومی برای اجرایی شدن سیاست ها کفایت می کند. اما در جوامع دینی این اجماع و توافق با چالش های بیشتری مواجه است و از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

چهار سال پیش، پژوهشی در حوزه «سیاستگذاری فرهنگی در جامعه اسلامی» انجام شد که در آن به ۱۷۰ چالش و دوراهی اشاره شده است. این در حالی است که در جوامع غربی ۲۱ چالش در حوزه سیاستگذاری فرهنگی احصا شده است. و تا زمانی که این چالش ها حل نشود، چرخه اجرا معیوب خواهد ماند و اساسا چرخه حکمرانی شکل نمی گیرد.

نکته ای که در این میان نباید از نظر دور داشت این است که مواردی که تحت عنوان چالش در «سیاستگذاری فرهنگی» طرح می شود، صرفا ناظر به «چرخه حکمرانی» است و بدین معنا نیست که لزوما اسلام در خصوص آن موارد، بلاتکلیف است. چرخه حکمرانی ممکن است در مقام تدوین، یک نظر شفاف در خصوص موضوعی داشته باشد ولی در مرحله مشروعیت بخشی (به این معنی که مردم آن موضع و دیدگاه را بپذیرند و ذینفعان به اجرای این تصمیم راضی باشند) چندان موفق ظاهر نشود.

یکی از جدی ترین چالش های ما در مساله حکمرانی، عرفی گرایی و سکولاریسم است. این تفکر، حضور دین در ابعاد مختلف حیات بشر را نفی می کند؛ التفات به علم و عقلانیت، مجانبت دین از سیاست و حکومت، حاکمیت مردم به جای حاکمیت الهی، ناسازگاری دین با جامعه مدنی، قداست زدایی از دولت و حاکمان، توجه به آزادی های اجتماعی و حقوق اصیل و… از جمله اصول سکولاریسم است و ما در این حوزه چالش های کلیدی داریم چرا که روح حاکم بر اسناد بالادستی ما در حوزه سیاستگذاری فرهنگی، مقابله با سکولاریسم است و جمهوری اسلامی آمده تا همه چیز را به سمت اسلام سوق دهد و سکولاریسم در فحوای اسناد ما جایی ندارد.

اما نکته ای که در چالش سکولاریسم و حکمرانی اسلامی نباید از نظر دور داشت این است که اگر سکولاریسم را به مثابه یک قیچی دو لبه فرض کنیم که می کوشد اسلام و اساسا دین را از حاکمیت کنار بگذارد، یک لبه آن را «دین ستیزان» و لبه دیگر را برخی «متدینین» تشکیل می دهند و اتفاقا برخی متدینین سکولاریسم را تقویت می کنند و یکی از تجلی گاه های تقویت سکولاریسم نهادهای علمی اعم از دانشگاه و حوزه است. ما در دانشگاه حضور روحانیت را می بینیم اگر چه که این حضور سیستماتیک و نظام مند نیست، اما در حوزه اثری از استادان دانشگاه نمی بینیم حتی در پژوهشگاهی که تحت عنوان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» شکل گرفته است حضور استادان دانشگاهی به شکل جدی و اثرگذار دیده نمی شود و به نظر می رسد در میان متدینین، حسن ظن لازم نسبت به دانشگاه وجود ندارد و این جنس از مواجهه اتفاقا به تقویت سکولاریسم و به جدایی علم و عقلانیت جزئی از دین می انجامد.

از این جنس بلاتکلیفی ها در لایه های اسناد بالادستی فراوان وجود دارد و اینها چالش های عجیبی را در مبحث حکمرانی فرهنگی در یک جامعه دینی ایجاد کرده است.

پی نوشت:

مکتوب حاضر، گزیده و ویرایش از سخنرانی دکتر حسین پرکان است که در نشست «چالش های معاصر حکمرانی در جمهوری اسلامی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شد.

منبع: روزنامه ایران

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.